Rapportera missförhållande hos Buskhaga

Här kan du rapportera såväl kännedom som misstanke om missförhållanden som uppstått eller högst sannolikt kommer att uppstå i verksamheten på Buskhaga. Kanalen ska endast användas för missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang och endast om du har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Rapportera missförhållande hos Buskhaga

Här kan du rapportera såväl kännedom som misstanke om missförhållanden som uppstått eller högst sannolikt kommer att uppstå i verksamheten på Buskhaga. Kanalen ska endast användas för missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang och endast om du har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Hur fungerar det?

  • Välj först hur du vill lämna din rapport: i det här formuläret, i ett fysiskt möte eller via ett telefonsamtal. Du kan också bestämma huruvida du vill inkludera din e-postadress eller vara anonym.
  • Därefter kommer du få bekräftelse på att rapporten har skickats samt ett ärende-id och lösenord som du kan använda, oavsett om du är anonym eller inte, för att senare komma tillbaka och följa upp ärendet. Även om du väljer att rapportera via fysiskt möte eller telefonsamtal kommer du ändå senare kunna följa upp ärendet digitalt om du så önskar.
  • Rapporter tas emot av utsedda administratörer på Buskhaga. Om du angett din e-postadress kommer du bli meddelad när ärendet ändrar status samt om det inkommer en fråga från företaget. Vi hanterar då din identitet konfidentiellt och kommer inte röja den om det inte är nödvändigt för ärendet.